• DSC06758
 • 582227_363999980332777_298877680_n
 • 250807_363999510332824_1386278053_n
 • DSC06780
 • DSC06748

Az életminőség javítása és családbarát munkába járást elősegítő új óvoda építése

infoblokk_ERFA

 

TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00006

PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

 

Kedvezményezett neve: Pusztadobos Község Önkormányzata

Támogatás összege: 149.771.989 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.01.31.

 

Projekt tartalmának rövid bemutatása,

A beruházás általános feladatai a 3-6 éves korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése (egészséges életmód alakítása, érzelmi nevelés és szocializáció, értelmi fejlesztés és nevelés.)

A projekt fontosabb részcéljai:

 • Alapbiztonság-érzet megteremtése,
 • Minden gyermek számára örömteli tartalmas óvodai élet biztosítása,
 • Minden gyermek számára megtalálni azt a tevékenységet, amelybe sikerélményhez juthat, ami legalkalmasabb személyes fejlődéséhez,

–    Minél több területen módot adni a választhatóságra, a probléma-felismerés konfliktuskezelés és együttműködés képességének kialakítására,

–    Csökkenteni minden olyan lehetőséget, ami a gyermek számára kudarcot jelenthet, ezáltal rontaná énképét,

–    A vizualitás keretein belül is sajátítsák el azokat a készségeket, képességeket, amelyek alkalmassá teszik őket testi, lelki, értelmi és szociális téren az iskolai életmód megkezdésére,

–    Olyan egységes világkép, szemléletmód kialakítása mely elősegíti a természetes és mesterséges környezet, a társadalom kapcsolatának megértését hozzájárul az értelmi, érzelmi, erkölcsi, esztétikai neveléshez, sokrétűségével biztosítja az alapvető ismeretek elsajátítását, igényesség, ízlés kialakítását a továbblépés lehetőségét,

–    A hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése, felzárkóztatása.

Projekt célja egy új 3 csoportszobás óvoda épület építése, tornaszobával, elkülönítővel, egyéni foglalkoztatóval, akadálymentesítéssel, szükséges kiszolgáló helyiségekkel, az óvoda épületekre vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével. Fontos a gazdaságos működtetés, és magas minőségű szerkezetek alkalmazása.

 • Eszközbeszerzés: A projekt keretein belül a szolgáltatás biztosításához szükséges berendezési tárgyak, eszközök beszerzése, valamint informatikai eszközök beszerzése valósulna meg,
 • A projekt keretein belül egy új telephelyen történne az óvodai szolgáltatás biztosítása, ahol biztosítva lenne a szükséges tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helység, egyéni fejlesztő szoba.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenység:

 • Hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-hely és akadálymentes parkoló-férőhely kerülne kialakításra a projekten belül.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • Energiahatékonysági intézkedések: Napelem rendszer kiépítése, épület teljes körű hőszigetelése,
 • Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum alapján.

Az új épület, mire megépül 75 fő gyermek elhelyezésére lesz alkalmas a jelenlegi adatok alapján ez a kapacitás 100%-ban ki lesz használva.

Az épületen a következő műszaki megoldások valósulnak meg, ami a megújuló energia hasznosítására irányul: Napelem rendszer kiépítése (napelem 4,5 kw) 1.500.000 Ft + ÁFA értékben. Előzetes számítások szerint a kiépített rendszer által megtermelt energia biztosítja éves szinten az új óvoda épület elektromos áram igényét.

Vegyes tüzelésű kazán fogja biztosítani a gyerekeknek a megfelelő hőmérsékletet, ehhez szükséges fűtőanyagot az önkormányzat hosszútávon biztosítani tudja, ezáltal is csökkentve a gázenergia költségeit. Az épület 10 cm külső hőszigetelése és 20 cm-es zárófödém hőszigetelése is biztosítva lesz a projekt során, ezzel is csökkentve az előállított hő távozásának lehetőségét.

Az újonnan épített óvodában kialakításra kerülő új és szükséges helyiségek száma miatt (fejlesztőszoba, orvosi szoba, nevelői szoba, tornaszoba, raktár, közösségi térként használandó aula stb.) nagyon sok eszköz beszerzése válik szükségessé. A hiányzó eszközök beszerzését ezen pályázat keretein belül erre a célra külön felhasznált pénzeszközből valósítaná meg az önkormányzat. A régi óvoda épületében található és még hasznosítható tárgyak, eszközök pedig az új épületbe történő áthelyezéssel szolgálnák tovább az óvodai nevelést. A projekt keretén belül megvalósuló eszközbeszerzés az óvodás gyerekek egyéni képességének fejlesztéséhez, mozgásigényük kielégítéséhez, logopédiai, inger gazdag környezetben történő foglalkoztatásukhoz kapcsolódik, valamint az IKT eszközök, technikák beszerzése pedig a HHH gyermekek technológia igényeinek kiszolgálására irányul.

Az óvodai szolgáltatás vállalja a hosszabb és/vagy rugalmasabb nyitvatartási idő megvalósítását. A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatéréshez és az óvodai ellátáshoz

 


 
Akadálymentes változat