• DSC06758
 • 582227_363999980332777_298877680_n
 • 250807_363999510332824_1386278053_n
 • DSC06780
 • DSC06748

Kezdőlap

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER A-B PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A – pályázat

B – pályázat
 

 

!!! F O N T O S  V Á L T O Z Á S !!!

Pusztadobos Község Önkormányzatának telefonszáma megváltozott!

Az új telefonszám: 06 45/ 401 677

 

 
 

 

H I R D E T M É N Y

Magyarország Korménya által, a 40/2020. (III.11.) Korm, rendelettel elrendelt vészhelyzetre való tekintettel 2020. március 16. (hétfőn) az Ilki Közös Önkorményzati Hivatal Pusztadobosi Kirendeltségén (4565 Pusztadobos, Petfői utca 85.)

az ügyfélfogadás határozatlan időre felfüggesztésre kerül!

HIRDETMÉNY

 
 

HIRDETMÉNY

NEMZETI FÖLDALAPRA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁSA ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN

HIRDETMENY

 
 “A” és “B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KÍIRÁS

Pusztadobos Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára: 

“A” TÍPUSÚ

“B” TÍPUSÚ
 

 

FELHÍVÁS!!!

ÖNKÉNTES SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓ

2018. AUGUSZTUS 19. VASÁRNAP

Önkéntes-szemétszedési-akció

Tovább a Jövőnkért programhoz >>>
2018 augusztus 18-án 8:30 -16 óra között

PUSZTADOBOSI EGÉSZSÉGNAP

(a képre kattintva nagyban is megnézheti a meghívót) 

Pusztadobosi-Egészségnap

Tovább a Jövőnkért programhoz >>>
PUSZTADOBOS KÖZSÉG HÁZIORVOSI PRAXISÁNAK MEGHIRDETÉSE

SKMBT_22318061813021
TEHETSÉGES FIATALOK TÁMOGATÁSA

2017/2018 II. FÉLÉV

Teljes felhívás
Világháborús Emlékmű kialakítása Pusztadoboson.

image001 (2)

20180601_073734

20180601_073815 20180604_103624 20180604_105158

Beszámoló Építési szerződés

Palyazati_felhivas_emlekmuvek_2017
Pusztadobos község háziorvosi praxisának meghirdetéséről

Pályázat
Ilk Község Önkorményzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01225 azonosítúszámú konstrukció

SKMBT_22318032210550
FELHÍVÁS

Pusztadobos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhívja a Pusztadobos közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező általános iskolában, középiskolában, felsőfokú oktatási intézményben tanulmányt folytató diákok figyelmét a

TEHETSÉGES FIATALOK TÁMOGATÁSÁRA.

2017/2018-as tanév I. félév

FELHÍVÁS
 

 KÖZMEGHALLGATÁS 2017. november 27-én

hirdetmény_meghall

KÖZMEGHALLGATÁS ÉRTESÍTŐ
 

 

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

felsőoktatási hallgatók számára

” A ” típusú pályázati kiírás

“B” típusú pályázati kiírás
 

BANNER-Pusztadobos
 

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM ELRENDELÉSE
 

FONTOS TUDNIVALÓK A TŰZGYÚJTÁSI TILALOMRÓL, A TŰZGYÚJTÁS SZABÁLYAIRÓL
 HIRDETMÉNY

A 2017/2018. tanév általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásról
FELHÍVÁS

TEHETSÉGES FIATALOK TÁMOGATÁSÁRA

2016/2017-OS TANÉV I. FÉLÉV

 
 

Ügyiratszám: 23 18-/2016/P

 

É R T E S Í T É S

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy

Pusztadobos Község Önkormányzata Képviselő-testülete

 2016.december 14-én

  17 órai kezdettel

 K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T

tart.

 Helye: Gyerekház (Kultúrház) 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 85.

Közmeghallgatás tárgya:

– Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi munkájáról.

– Egyéb közérdekű kérdések

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg a közmeghallgatáson és véleményükkel, javaslataikkal segítsék a Képviselő-testület és az Önkormányzat további eredményes munkáját.

 Pusztadobos, 2016. november 25.

Tisztelettel:

                                                                                                                                     Dani Attila sk.

Polgármester
 

Pusztadobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

E l n ö k é t ő l

4565 Pusztadobos, Petőfi u.4.

 

 É R T E S Í T É S

 Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy

 A Pusztadobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2016november 30-án

 17 órai kezdettel

 K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T

tart.

 Helye: Gyerekház (Kultúrház) 4565 Pusztadobos, Petőfi u.85.

 Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg a közmeghallgatáson és véleményükkel, javaslataikkal segítsék a Képviselő-testület további eredményes munkáját.

 

Pusztadobos, 2016. november 24.

                                                                                  Tisztelettel:

                                                                                                                                                         Balogh Béla sk.

                                                                                                     elnök
 

KÉMÉNYSEPRÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
 

 

FÖLDGÁZFOGYASZTÓK KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA

https://www.fogaz.hu/A-FOGAZ/Rolunk/Sajtokozlemenyek/aktualis/2016/10-18
 

A FŰTÉSI IDŐSZAKKAL KAPCSOLATOS TÜZEK MEGELŐZÉSE

 
 

 

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

felsőoktatási hallgatók számára

“A” típusú pályázati kiírás

“B” típusú pályázati kiírás

 


 

 F E L H Í V Á S

TEHETSÉGES FIATALOK TÁMOGATÁSÁRA

2015/2016-OS TANÉV II. FÉLÉV

 
 

 

 T Á J É K O Z T A T Á S

Aratási, betakarítási munkákkal kapcsolatos tüzek megelőzése

 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a háziorvosi ellátás az alábbi napokon lesz elérhető:

Hétfő:          13:00 – 15:30

Szerda:        08:00 – 10:30

Péntek:       11:00 – 13:30
TÁJÉKOZTATÓ

A fűtési szezon végeztével a megelőzés jegyében
TÁJÉKOZTATÓ

A szabadtéri tűzgyújtás szabályaival és a szabadtéri tűzesetek megelőzésével kapcsolatban.
 

Ügyiratszám: 23-7/2016/P

 M e g h í v ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT

rendes ülésre

 2016. május 30-án ( hétfő ) 17 órára

 ö s s z e h í v o m.

 Az ülés helye: Ilki Közös Önkormányzati Hivatal Pusztadobosi Kirendeltség
        4565 Pusztadobos, Petőfi u. 4.

1) Előterjesztés a 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról.

Előadó: Polgármester

 2)Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtásáról.

Előadó: Polgármester

3) Előterjesztés Pusztadobos Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervéről.

Előadó: Polgármester

4) Előterjesztés védőnői pályázat kiírásáról.

Előadó: Polgármester

5) Előterjesztés Nyírparasznya Község Településrendezési tervének módosításáról.

Előadó: Polgármester

6) Előterjesztés a 2016. évben megrendezésre kerülő Közösségi Napról.

    Előadó: Polgármester

7) Beszámoló a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások értékeléséről.

    Előadó: Jegyző

8) Előterjesztés önkormányzati nonprofit kft. alapításáról.

    Előadó: Polgármester

9)Előterjesztés a Pusztadobosi Óvoda és a Konyha nyitva tartásáról.

   Előadó: Polgármester

Zárt ülés:

10)  Előterjesztés az első lakáshoz jutók anyagi támogatásáról.

Előadó: Polgármester

 

A napirend után, az SZMSZ szerint lehetőség van képviselői kérdések, bejelentések felvetésére („Egyebek”).

A Képviselő-testület ülése nyilvános. A Képviselő-testület a Mötv. 46. §-ban meghatározott esetekben zárt ülést tart, illetve zárt ülést rendelhet el.

Pusztadobos, 2016. május 25.

                                                                                                                                           

                                                                                                                                               Dani Attila sk.

                                                                                                                                             polgármester
 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY GYÜMÖLCSÖS ÉS SZŐLŐ MŰVELÉSI ÁGBAN NYILVÁNTARTOTT FÖLDRE
 

 T Á J Á K O Z T AT Ó

SZABADTÉRI TÜZEKKEL KAPCSOLATOSAN
 

VADÁSZTERÜLETI AJÁNLÁS

Vadászterület határára
 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

A kéménytüzek, a levegőszennyezés valamint a szén-monoxid mérgezés elkerülése érdekében.
 

 F E L H Í V Á S

Pusztadobos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhívja a Pusztadobos közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező általános iskolában, középiskolában, felsőfokú oktatási intézményben tanulmányt folytató diákok figyelmét a

TEHETSÉGES FIATALOK TÁMOGATÁSÁRA

2015/2016-os tanév I. félév
 

Ügyiratszám: 23-4/2016/P

M e g h í v ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT
rendes ülésre

2016. március 9-én (szerda) 16 órára

ö s s z e h í v o m.

Az ülés helye: Ilki Közös Önkormányzati Hivatal Pusztadobosi Kirendeltség
4565 Pusztadobos, Petőfi u. 4.

1) Előterjesztés a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Polgármester

2) Előterjesztés az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról.

Előadó: Polgármester

3) Előterjesztés Pusztadobos Község Önkormányzata egyesületi tagságáról.

Előadó: Polgármester

 

A napirend után, az SZMSZ szerint lehetőség van képviselői kérdések, bejelentések felvetésére („Egyebek”).

A Képviselő-testület ülése nyilvános. A Képviselő-testület a Mötv. 46. §-ban meghatározott esetekben zárt ülést tart, illetve zárt ülést rendelhet el.

Pusztadobos, 2016. március 4.

Dani Attila sk.
polgármester
 

T Á J É K O Z T A T Ó

 A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás szabályairól.

Lehetőség nyílik  arra, hogy az ingatlan használó lecserélje a gyűjtőedényét 80 literes méretűre, és ennek megtörténtét követően kérje a közszolgáltatót, hogy a változást számlázási rendszerén vezesse át.
Ügyiratszám: 23-3/2016/P

 M e g h í v ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 

PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT

rendes ülésre

 2016. február 15-én (hétfőn) 16 óra 30 percre

 ö s s z e h í v o m.

Az ülés helye: Ilki Közös Önkormányzati Hivatal Pusztadobosi Kirendeltség
        4565 Pusztadobos, Petőfi u. 4.

 

 1) Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

     Előadó: Polgármester

 2) Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatos tájékoztató.

Előadó: Vágáczki Zsolt, Ügyrendi Bizottság elnöke

3) Előterjesztés az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteinek meghatározására.

Előadó: Polgármester

 4) Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megalkotásáról.

Előadó: Polgármester

 5) Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelet               módosításáról.

Előadó: Polgármester

6) Előterjesztés a 18/2012. (II.18.) önkormányzati határozat visszavonásáról

Előadó: Polgármester

 7) Előterjesztés a Baktalórántházi Szociális Segítő Szolgálat Társulás társulási megállapodásának módosítására.

Előadó: Polgármester

 8) Előterjesztés a Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft-vel kötendő keret-megállapodásról.

Előadó: Polgármester

 

A napirend után, az SZMSZ szerint lehetőség van képviselői kérdések, bejelentések felvetésére („Egyebek”).

 

A Képviselő-testület ülése nyilvános. A Képviselő-testület a Mötv. 46. §-ban meghatározott esetekben zárt ülést tart, illetve zárt ülést rendelhet el.

 

 Pusztadobos, 2016. február 10.

 

                                                                                                         Dani Attila sk.

                                                                                                           polgármester
 

 

FŰTÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

A Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség az adott fűtési szezonban keletkezett magas számú kéménytűz káresemény valamint szén-monoxid mérgezés okán a következő lakossági tájékoztatást kívánja közre adni.

 

 
 

 

A Kéményseprőipari Kft. tájékoztatja Önöket,

hogy Pusztadobos községben a kéményseprő munka elvégzésének időszaka:

2016.03.02.-2016.04.13.
 

KÖZLEMÉNY

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓS ÉS BETEGSEGÍTŐ KÖZPONT

 
 

Ügyiratszám: 23/2016/P

M e g h í v ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT

rendes ülésre

 2016. január 11-én (hétfő) 16 órára

 ö s s z e h í v o m.

 

Az ülés helye: Ilki Közös Önkormányzati Hivatal Pusztadobosi Kirendeltség

4565 Pusztadobos, Petőfi u. 4.

 

1) Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről; valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Polgármester

 Zárt ülés keretében:

2) Előterjesztés a szociális célú tűzifa juttatásáról.

Előadó: Polgármester

 

A napirend után, az SZMSZ szerint lehetőség van képviselői kérdések, bejelentések felvetésére („Egyebek”).

A Képviselő-testület ülése nyilvános. A Képviselő-testület a Mötv. 46. §-ban meghatározott esetekben zárt ülést tart, illetve zárt ülést rendelhet el.

 Pusztadobos, 2016. január 6.

                                                    Dani Attila sk
                           polgármester
 

ÉSZAK – ALFÖLDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI ÉRTESÍTŐ

 
 

 

TÁJÉKOZTATÁS a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2016. évi nyerteseiről
 

Ügyiratszám: 318-16/2015/P

 M e g h í v ó

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT

rendkívüli ülésre

november 18-án (szerda) 16 órára

 ö s s z e h í v o m.

 

Az ülés helye: Ilki Közös Önkormányzati Hivatal Pusztadobosi Kirendeltség
        4565 Pusztadobos, Petőfi u. 4.

1.) Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről.                                                                                Előadó: Polgármest

2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.                                                                                                           Előadó: Polgármester

3.) Előterjesztés a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat feladatellátásról.                                                                                   Előadó: Polgármester

4.) Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatásáról.                                             Előadó: Polgármester

5.) Előterjesztés az LNB-102 forgalmi rendszámú, Opel Vivaro típusú gépjármű eladásának hozzájárulásáról.                     Előadó: Polgármester 

 

A napirend után, az SZMSZ szerint lehetőség van képviselői kérdések, bejelentések felvetésére („Egyebek”).

A Képviselő-testület ülése nyilvános. A Képviselő-testület a Mötv. 46. §-ban meghatározott esetekben zárt ülést tart, illetve zárt ülést rendelhet el.

Pusztadobos, 2015. november 16.

                                                              Dani Attila sk.

                                                             polgármester

                                                                                                                                       
 

 

SZOCIÁLIS TŰZIFA KÉRELEM NYOMTATVÁNY

 
 

Ügyiratszám: 318-14/2015/P

 

M e g h í v ó

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT

rendes ülésre

 2015. október 29-én (csütörtök) 16 órára

 ö s s z e h í v o m.

 

Az ülés helye: Ilki Közös Önkormányzati Hivatal Pusztadobosi Kirendeltség
        4565 Pusztadobos, Petőfi u. 4.

 

 1.) Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról.

      Előadó: Polgármester

2.) Előterjesztés a szociális tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

      Előadó: Polgármester

3.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet                                  megalkotására.

     Előadó: Polgármester

4.) Előterjesztés az Ilki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

      Előadó: Jegyző

 

A napirend után, az SZMSZ szerint lehetőség van képviselői kérdések, bejelentések felvetésére („Egyebek”).

A Képviselő-testület ülése nyilvános. A Képviselő-testület a Mötv. 46. §-ban meghatározott esetekben zárt ülést tart, illetve zárt ülést rendelhet el.

 Pusztadobos, 2015. október 21.

                                                                                                                                Dani Attila sk.

                                                                                                                                polgármester
 

 

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

felsőoktatási hallgatók számára

“A” típusú pályázati kiírás

“B” típusú pályázati kiírás


 

 

 

Ügyiratszám: 318-14/2015/P

É R T E S Í T É S 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Pusztadobos Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2015. október 15-én 

17 órai kezdettel

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T 

tart.

Helye: Gyerekház ( Kultúrház ) 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 85.

Közmeghallgatás tárgya: 

 • 1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi munkájáról
 • 2.) Egyéb közérdekű kérdések

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy minél nagyobb számban jelenjenek mega közmeghallgatáson és véleményükkel, javaslataikkal segítsék a Képviselő-testület és  az Önkormányzat további eredményes munkáját.

Pusztadobos, 2015. október 09.

                                                                                   Tisztelettel:

                                                                                                                                               Dani Attila sk.

                                                                                                                                                polgármester
Ügyiratszám: 318-12/2015/P

M e g h í v ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT

rendes ülésre

 2015. szeptember 16-én (szerda) 16 órára

 ö s s z e h í v o m.

 

Az ülés helye: Ilki Közös Önkormányzati Hivatal Pusztadobosi Kirendeltség
        4565 Pusztadobos, Petőfi u. 4.

1.) Előterjesztés a Pusztadobos, 140 hrsz-ú ingatlan megvásárlásról.

      Előadó: Polgármester

 2.) Előterjesztés Pusztadobos Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról.

       Előadó: Polgármester

3.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához történő                              csatlakozásról.

       Előadó: Polgármester

4.) Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról.

      Előadó: Polgármester

5.) Beszámoló a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások értékeléséről.

      Előadó: Jegyző

6.) Óvodavezetői beszámoló a 2014/2015. nevelési évről.

     Előadó: Intézményvezető

7.) Előterjesztés a Pusztadobosi Óvoda 2015/2016-os nevelési év munkatervéről.

     Előadó: Intézményvezető

8.) Beszámoló a Kastélykerti Gyerekház szakmai munkájáról.

Előadó: Gyerekház vezető

9.) Előterjesztés települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására                     pályázat benyújtásáról.

Előadó: Polgármester

10.) Előterjesztés a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati         költségvetési támogatásra pályázat benyújtásáról.

 Előadó: Polgármester

 

A napirend után, az SZMSZ szerint lehetőség van képviselői kérdések, bejelentések felvetésére („Egyebek”).

A Képviselő-testület ülése nyilvános. A Képviselő-testület a Mötv. 46. §-ban meghatározott esetekben zárt ülést tart, illetve zárt ülést rendelhet el.

A 6., 7. és 8. napirendi pontokhoz tartozó anyagok megküldésre kerültek elektronikus úton.

 

 Pusztadobos, 2015. szeptember 11.

                                                                                                                                            Dani Attila sk.

                                                                                                                                             polgármester


 

Ügyiratszám: 318-11/2015/P

M e g h í v ó

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT

rendes ülésre

2015. augusztus 10-én ( hétfő ) 16 órára

ö s s z e h í v o m. 

Az ülés helye: Ilki Közös Önkormányzati Hivatal Pusztadobosi Kirendeltség

                          4565 Pusztadobos Petőfi u. 4.

1) Előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság létrehozására.

     Előadó: Polgármester

2) Előterjesztés ” Bereg Szakképzéséért ” Közhasznú Alapítvány támogatásáról.

     Előadó: Polgármester

Zárt ülés keretében:

3 ) Előterjesztés Czentnár Mihály Csaba alpolgármesterrel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról.

      Előadó: Összeférhetetlenséget és méltatlanságot vizsgáló Bizottság Elnökétől

A napirend után, az SZMSZ szerint lehetőség van képviselői kérdések, bejelentések felvetésére ( ” Egyebek ” )

A Képviselő-testületi ülés nyilvános. A Képviselő-testület a  Mötv. 46. §-ban meghatározott esetekben zárt ülést tart, illetve zárt ülést rendelhet el.

Pusztadobos, 2015. augusztus 07. 

                                                                                                                                    Dani Attila sk.

                                                                                                                                     polgármester

 

 

 

hőségriasztás 3. fok. elrendelése Önk.2015.07.04-től 08-ig (1)

 

 

 

Ügyiratszám: 318-8/2015/P

 

M e g h í v ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT

rendkívüli ülésre

 2015. június 15-én (hétfőn) 7 óra 30 percre

ö s s z e h í v o m.

 

Az ülés helye: Ilki Közös Önkormányzati Hivatal Pusztadobosi Kirendeltség
        4565 Pusztadobos, Petőfi u. 4.

 

 

 • Előterjesztés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (4) bekezdése alapján nyilatkozat megtételéről.

 

Előadó: Polgármester

 

 

 

A Képviselő-testület ülése nyilvános. A Képviselő-testület a Mötv. 46. §-ban meghatározott esetekben zárt ülést tart, illetve zárt ülést rendelhet el.

 Pusztadobos, 2015. június 12.

                                                                                                                                              Dani Attila sk.

                                                                                                                                                polgármester

 

 

 

FELHÍVÁS GYOMMENTESÍTÉSRE

 

Kérem a tisztelt lakosságot, a vállalkozások vezetőit, hogy a tulajdonukban, vagy használatukban lévő ingatlanokon a gyomnövényzet kaszálását, vagy más módon történő irtását folyamatosan végezzék el. A cél az allergiás megbetegedésben szenvedők és a ma még egészségesek védelme, továbbá a településkép esztétikai értékének megtartása. A település kül- és belterületén a gyommentesítés elvégzését ebben az évben is ellenőrizhetjük, és büntetés kiszabására is sor kerülhet. Ezért kérem, hogy Pusztadobos Község területén a kaszálást folyamatosan végezzék el.
Az ingatlanok területének gondozása, gyommentesítése az ingatlan használójának a feladata.

 

Pusztadobos, 2015. június 8.

Lévai Károly

jegyző

 

 

Ügyiratszám: 318-7/2015/P

M e g h í v ó 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT

rendes ülésre

2015. május 21-én ( csütörtökön ) 16 óra 15 percre 

ö s s z e h í v o m.

Az ülés helye: Ilki Közös Önkormányzati Hivatal Pusztadobosi Kirendeltség

                            4565 Pusztadobos, Petőfi u. 4.

 

1) Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről

Előadó: Polgármester

2) Előterjesztés: A 2014. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról.

Előadó: Polgármester

3) Előterjesztés a szociális földprogram működéséről szóló 14/2011. ( VIII. 02. ) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Előadó: Polgármester

4) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal javaslatáról.

 Előadó: Jegyző

5) Előterjesztés Pusztadobos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. ( V.6.) határozata visszavonásáról.

 Előadó: Polgármester

6) Előterjesztés a 2015. évben megrendezésre kerülő Falunapról.

Előadó: Polgármester

7) Előterjesztés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázat benyújtásáról.

Előadó: Polgármester

8) Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtásáról.

 Előadó: Polgármester

A napirend után, az SZMSZ szerint lehetőség van képviselői kérdések, bejelentések felvetésére ( ” Egyebek ” ).

A Képviselő-testület ülése nyilvános. A Képviselő-testület az Mötv. 46.§-ban meghatározott esetekben zárt ülést tart, illetve zárt ülést rendelhet el.

Pusztadobos, 2015. május 18.

Dani Attila sk.

polgármester


 
Akadálymentes változat