• DSC06758
  • 582227_363999980332777_298877680_n
  • 250807_363999510332824_1386278053_n
  • DSC06780
  • DSC06748

Pusztadobos története

Pusztadobos története

Pusztadobos története

Honfoglaló őseink szálláshelye volt a terület, a község határában ősi földvár maradványai találhatóak.
Akárcsak a környező településeken, Pusztadoboson is találtak bronzkorból származó leletet. Községünkben a kúria építésekor került elő a szintén ebből a korból származó, úgynevezett Jármy Elek-féle lelet.

Településünk része volt a keleti gyepűnek, ami a támadásoktól védte az országot. A gyepűvonal őrzői, a dobos foglalkozású gyepűőrök voltak a település alapítói.

 Az okleveles adatok fényében sokszor nehezen különböztethető meg a “nagy” jelzővel illetett másik Dobostól (vö. Nagydobos).

Megléte a XIII. században már biztos. A határában lévő földvár – mely a Kokoth nevet viselte – miatt lett az akkori neve Várasdobos.
A Kokodvár feltételezett helye Pusztadobostól 2,5 km-re, Nagydobos felé található.

A települést a tatárjárás szinte teljesen elpusztította, de újra benépesült. Ezt követően hamarosan vásártartási jogot kapott a település, amit a kedvező fekvési viszonyainak köszönhetett (Kelet-nyugati kereskedelmi útvonalon).

Az írásos dokumentumok már 1296-ban megemlítenek ezen a településen egy templomot, melyet Szent Márton tiszteletére szenteltek fel.

“1296-ban a Hont-Pázmán nb. Kozma comes fiai osztoztak Dobos, Ópályi és Dég falvakon” – ez az adat kétségtelenül a mai Pusztadobos területére vonatkozik. Dég település később nyom nélkül eltűnt, talán Pusztadobos határába olvadt be. Ez időben, a XIV. században a Kállay család is birtokolta, de a XV-XVI. században inkább kisnemesi földesurai voltak.

1594-95 között, a török hadjáratok során a község újból elpusztult, szinte teljesen elnéptelenedett.

1609-ben már puszta, későbbi nevét is innen kapta. A XVII. században nagyobb részét Bay István és Vay Péter szerezte meg. A XVIII. században is az övék volt. A két földesúri család a XVIII. század vége felé népesítette be a maga részét.

1784-ből származó térkép

1784-ből származó térkép

A XVIII-XIX. században lassú fejlődés indul meg, felvidéki falvakból (főként Homonna környékéről) érkeznek szlovák telepesek.

1805-ben említik először Puszta-Váras-Dobos néven. Az 1818-as évből maradt fenn a település pecsétje. Ez idő tájt is csak 334 lakója volt. A község ekkor már a Jármy család birtoka volt. Az 1870-es években a Jármy család kúriát építetett a településen.

1970-ben egyesítették a községet a szomszédos Nyírmadával, azonban 1990 óta Pusztadobos újra önálló település.


 
Akadálymentes változat