• DSC06758
 • 582227_363999980332777_298877680_n
 • 250807_363999510332824_1386278053_n
 • DSC06780
 • DSC06748

Gyermekjóléti Szolgálat

Gyermekjóléti Szolgálat

Címe: 4565 Pusztadobos, Kossuth u. 39.
Telefonszám: 06-45/630-260
Családsegítő: Vezse László
Ügyfélfogadási idő: hétfő és csütörtök 8:00 – 16:00

 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A Gyermekjóléti Szolgálat feladatai közé tartoznak:
a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének érdekében

 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése
 • családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás
 • szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása
 • hivatalos ügyek intézésének segítése

1. a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében

 • jelzőrendszer működtetése
 • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése
 • a jelzőrendszer és az 1997.évi XXXI.tv. 17.§ (1.) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása

2. a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

 • családgondozással a gyermek problémáinak részletezése, a zavarok ellensúlyozása
 • a családi konfliktusok megoldásának elősegítése
 • szükség esetén hatósági beavatkozás kezdeményezése
 • javaslat készítése a gyermek családból történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására

3. a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében

 • családgondozás biztosítása
 • utógondozás biztosítása. A fentebb leírt feladatokon túl:
 • folyamatosan figyelemmel kísérik a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 • meghallgatják a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket, javaslatokat,
 • elkészítik a védelembe vett gyermek egyéni gondozási- nevelési tervét,
 • segítik a nevelési- oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását,
 • felkérésre környezettanulmányt készítenek,
 • a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálják és feltárják az örökbe fogadni szándékozók körülményeit,
 • kapcsolattartást biztosítanak a család számára.

 
Akadálymentes változat